กติกาการแข่งขัน

พฤติกรรมการแข่งขันว่ายน้ำจะแตกต่างจากกติกาการแข่งขันกีฬาชนิดอื่นๆและกติกาก็อาจจะมีมากกว่ากติกาของอื่นๆอีกด้วย ซึ่งกติกาของกีฬาว่ายน้ำนั้นจะมีการแบ่งเป็นการตัดสิน ผู้ควบคุมการแข่งขัน ซึ่งแต่ละอย่างแต่ละหน้าที่ก็จะมีแต่ละคนแบ่งแยกออกไปซึ่งจะมีหน้าที่อะไรกันบ้างและจะต้องใช้แต่ละหน้าที่ในส่วนส่วนนี้มีคน โดยวันนี้เราจะมาพูดถึงกติกาการแข่งขันว่ายน้ำที่จะมีการตัดสินและผู้ควบคุมการแข่งขันโดยจะแบ่งออกเป็นแต่ละหน้าที่ซึ่งแต่ละหน้าที่ในการแข่งขันนั้นก็จะมีความสำคัญแตกต่างกันออกไปมาดูกันเลยว่ากติกาการแข่งขันว่ายน้ำในส่วนนี้นั้นจะมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลย

กติกาการแข่งขันว่ายน้ำในสวนการตัดสินนั้นสำหรับการแข่งขันโดยการแข่งขันทุกอย่างจะประเมินโดยการเปรียบเทียบเวลาที่เป็นทางสำหรับแต่ละวันซึ่งถ้าเวลาทำการแข่งขันนั้นเท่ากันในหลายๆคนก็จะมีการลำดับการแข่งขันในรายการนั้นๆได้ซึ่งส่วนมากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำจะจับเวลาซึ่งเราจะดูว่าคนไหนใช้เวลาน้อยที่สุด หรือคนไหนที่สามารถมาแต่ขอบสระว่ายน้ำก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะโดยจะลดหลั่นเวลาและคะแนนลงมาตามคนที่สามารถถึงขอบสระว่ายน้ำก่อน ด้วยการแข่งขันว่ายน้ำจะมีผู้ควบคุมในการแข่งขันซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด 1  คนสำหรับผู้ตัดสินชี้ขาดนี้จะเป็นผู้ที่ตัดสิน สำหรับการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำผู้ตัดสินชี้เป็นผู้ที่จะทำการตัดสินในส่วนของทีมแพ้ทีมชนะของนักกีฬาว่ายน้ำ กรรมการดูฟาวล์ 4 คน กรรมการในส่วนนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 คนซึ่งจะอยู่แต่ละส่วนของสนามแต่ละมุมของสนามว่ายน้ำด้วยจะเป็นสายตาในการจับดูว่าคนไหนที่ทำฟาวในขณะทำการแข่งขัน คนปล่อยตัวนักกีฬาสองคน สำหรับคนที่เป็นคนปล่อยตัวนักกีฬา จะเป็นคนให้สัญญาณกับนักกีฬาในการที่จะปล่อยตัวลงการแข่งขันโดยจะมีอยู่ทั้งสองคนนั่นก็คืออยู่ติดหัวและปิดท้ายของนักกีฬาเพื่อเช็คให้แน่ใจว่านักกีฬาแต่ละคนนั้นลงจากน้ำพร้อมกันหรือไม่ หัวหน้ากรรมการดูการกลับตัว 2 คน หัวหน้ากรรมการดูการกลับตัวจะนั่งอยู่ด้านบนของสระโดยจะแยกออกเป็นคนละด้านของสระซึ่งเราจะ ซึ่งจะคอยดูว่าทีมไหนทำการกลับตัวยังไงห่างกับตัวผิดท่าก็ทำให้ฟาวล์ได้ กรรมการดูการกลับตัว ทำหน้าที่เช่นเดียวกับหัวหน้ากรรมการดูการปรับตัวซึ่งกรรมการดูการกลับตัวของกีฬาว่ายน้ำก็จะแบ่งอยู่คนละด้านของฉากด้านละ 1 คน หัวหน้าบันทึกผลจะมีอยู่ 1 คน ผู้บันทึกผล 1 คน ผู้รับรายงานตัวนักกีฬา 2 คน กรรมการถุงเชือกฟาวล์ 1 คน ผู้ประกาศ 1 คน ด้วยการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำจะมีกรรมการที่เป็นผู้ควบคุมทั้งหมด 17 คน  โดยที่ทั้ง 17 คนจะแบ่งออกไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั่นเอง