การเริ่มต้นว่ายน้ำในน้ำ

SBO

ในปัจจุบันนี้กีฬาว่ายน้ำมีวิธีการต่างๆให้ผู้ว่ายรวมทั้งนักกีฬาได้ศึกษากันมากมาย ทำให้มีความน่าสนใจในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งส่วนหนึ่งในการว่ายน้ำที่สำคัญคือการเริ่มต้นว่ายน้ำ หากผู้ว่ายสามารถเริ่มต้นว่ายน้ำได้ดี ย่อมมีผลต่อการว่ายน้ำด้วย

การเริ่มต้นว่ายน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ว่ายน้ำและนักกีฬาทุกคนต้องใส่ใจ เพราะการเริ่มต้นนี้มีหลายวิธีให้ได้เลือก ซึ่งแต่ละวิธีนั้นจะมีลักษณะและวิธีการที่แตกต่างกัน ประโยชน์ที่ได้ก็แตกต่างเช่นกัน  โดยวันนี้มีวิธีการเริ่มต้นมาฝากกัน เป็นวิธีการเริ่มต้นว่ายน้ำแบบในน้ำ มีวิธีการปฏิบัติดังนี้

  1. นักกีฬาจับราวเหล็กที่ติดอยู่กับแท่นกระโดด โดยแขนทั้ง 2 ข้าง งอเล็กน้อย เท้งทั้ง 2 ข้างยันผนังสระ งอปลายเท้าเล็กน้อย
  2. เมื่อได้ยินคำว่า “ เข้าที่ ” ให้นักกีฬายกลำตัวขึ้นจากน้ำ ขณะนั้นให้ดึงราวเหล็ก พร้อมกับงอแขนมากขึ้น เท้าทั้ง 2 ข้างยังคงยันผนัง ศีรษะก้มไปข้างหน้าอยู่ระหว่างแขนทั้ง 2 ข้าง
  3. เมื่อได้ยินสัญญาณ ให้นักกีฬายกตัวขึ้นเล็กน้อย พร้อมปล่อยมือทั้ง 2 ข้าง เหวี่ยงแขนออกข้างลำตัว และเหยียดเหนือศีรษะ ส่วนเท้าให้ถีบออกจากผนังสระ แอ่นตัวและเงยหน้าในจังหวะเดียวกัน ในขณะนั้นจะอยู่ในลักษณะท่านอนหงาย
  4. การลงสู่ผิวน้ำให้ ฝ่ามือ ศีรษะ ลำคัว และเท้า สัมผัสน้ำตามลำดับ

การเริ่มต้นว่ายน้ำในน้ำนี้เมาะมากสำหรับนักกีฬาที่นำไปใช้กับการว่ายน้ำท่ากรรเชียง เนื่องจากการว่ายน้ำท่ากรรเชียงว่ายในลักษณะการนอนหงาย การเริ่มต้นว่ายน้ำในน้ำก็เช่นกัน จึงสามารถนำมาใช้ด้วยก็ได้