การกลับตัวแบบกึ่งตีลังกา บิดตัวในการว่ายน้ำท่ากรรเชียง

เว็บแทงบอล

กีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่มีข้อมูลให้นักกีฬาหรือผู้ว่ายน้ำคนอื่นๆได้ศึกษาในกีฬาชนิดนี้ โดยกีฬาว่ายน้ำนี้เป็นการว่ายน้ำที่ทุกคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันว่ายเป็น แต่สำหรับนักกีฬาที่มีความชื่นชอบในการว่ายน้ำต้องศึกษาในรายละเอียดการว่ายน้ำแต่ละท่า เพื่อนำไปใช้ในการแข่งขัน

ท่าที่ใช้ในการว่ายน้ำนั้นมีหลายท่า ทั้งท่าพื้นฐานง่ายๆ ไปจนถึงท่ายากๆที่ต้องใช้วามชำนาญและการฝึกฝน ซึ่งท่าหนึ่งในนั้นที่ต้องฝึกฝนคือการว่ายน้ำท่ากรรเชียง เป็นการว่ายน้ำท่าหนึ่งที่ต้องหมั่นฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ โดยสิ่งสำคัญในการว่ายน้ำท่านี้อยู่ที่การเริ่มต้นว่ายน้ำและการกลับตัว โดยการกลับตัวในการว่ายน้ำท่ากรรเชียงมีอยู่ 2 แบบให้นักกีฬาได้เลือกกัน  แต่สำหรับวันนี้มีการกลับตัวแบบกึ่งตีลังกาบิดตัวมาฝากกัน มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้

  1. นักกีฬาใช้มือแตะผนังสระ ควรเตะให้อยู่ในระดับที่มีความลึกพอประมาณ
  2. เมื่อใช้มือแตะผนังสระแล้ว ศีรษะเริ่มจมลงไปใต้น้ำ ในขณะนี้ให้พลิกตัวหันหลังให้ผนังพร้อมใช้ขาทั้ง 2 ข้างถีบผนัง เพื่อพุ่งตัวว่ายน้ำต่อไป

การว่ายน้ำท่ากรรเชียงมีการกลับตัวอยู่ 2 แบบ สำหรับวันนี้นำแบบกึ่งตีลังกาบิดตัวมาฝากกันสำหรับนักกีฬาแล้ว สามารถนำขั้นตอนการกลับตัวนี้ไปปรับใช้ได้ รับรองว่าการกลับตัวตามขั้นตอนนี้ช่วยให้การกลับตัวในการว่ายน้ำท่ากรรเชียงเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น