หลักการส่งลูกบอลสำหรับกีฬาแฮนด์บอล

สโบเบท

ในปัจจุบันนี้กีฬาแฮนด์บอลเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมใช้เล่นกันในเวลาว่างหรือใช้ออกกำลังกาย เนื่องจากกีฬาประเภทนี้ต้องอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อแขนและขาเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่และเคลื่อนไหว ดังนั้นแล้วการเล่นกีฬาประเภทนี้ต้องมีสภาพร่างกายที่พร้อม พร้อมกับทักษะในการเล่นด้วย

ทักษะในการเล่นกีฬาชนิดนี้ผู้เล่นทุกคนต้องผ่านทักษะพื้นฐานมาให้ได้ เพื่อนำทักษะเหล่านั้นมาปรับใช้กับการเล่น ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผู้เล่นต้องทำเป็นและทำถูกหลักการคือการส่งลูกบอล การส่งลูกบอลต้องทำตามขั้นตอน อาศัยหลักการในการปฏิบัติ หากมีหลักการในการส่งลูกบอลที่ถูกต้องการส่งบอลในกีฬาแฮนด์บอลก็เป็นเรื่องที่ง่ายเลย โดยหลักการในการส่งบอลมีดังนี้

  1. ผู้รับ – ผู้ส่งต้องส่งลูกอย่างแม่นยำ ถูกตำแหน่ง ถูกทิศทางที่ผู้รับรออยู่ เป้าหมายในการส่งคือระดับอกของผู้รับ
  2. ทิศทางการส่งลูกไปข้างหน้า ทางซ้าย ทางขวา หรือย้อนหลัง ไปยังตำแหน่งที่ผู้รับยืนอยู่ การหลอกล่อเป็นสิ่งที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามสับสน
  3. ความเร็วในการส่งบอลต้องมีการกะระยะทาง หรือคาดคะเนระยะทางระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ เพื่อจะได้ส่งลูกไปตามแรงที่เหมาะสม

หลักการส่งลูกบอลทำให้ผู้เล่นเข้าใจในวิธีการส่ง และมีความรู้ในการคาดคะเนตำแหน่ง ทิศทาง และความเร็วในการส่งบอลได้มากขึ้น หากผู้เล่นคนใดที่ยังส่งบอลไม่ถูกตำแหน่ง ผู้รับไม่สามารถรับลูกบอลที่ส่งไปได้ ก็สามารถปฏิบัติตามหลักการในการส่งลูกบอลได้