ลักษณะของการกำบังที่ผิดกติกาบาสเกตบอล

SBO

บาสเกตบอลเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ทำให้เกิดความรักความสามัคคีในการเล่นกันเป็นทีม และเมื่อผู้เล่นได้ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญก็จะมีเทคนิคในการเล่นบาสเกตบอล และนำมาปรับใช้ในการแข่งขันได้อย่างถูกวิธี

ลักษณะของการกำบังที่ดีจะต้องเป็นการทำให้ฝ่ายตรงข้ามหรือตนเองไม่ได้รับบาดเจ็บในการแข่งขัน และจะไม่มีการเอาเปรียบคู่แข่งขัน รวมถึงต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบเมื่อเกิดการถูกตัวผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามในขณะมีการเคลื่อนที่ ซึ่งลักษณะของการกำบังที่ผิดกติกา มีดังนี้

  1. การชน เป็นการที่ผู้เล่นถูกตัวผู้แข่งขันฝ่ายตรงข้ามอย่างผิดกติกา ในขณะที่มีลูกบอลหรือไม่มี

ก็ตาม โดยการผลักหรือเคลื่อนที่เข้าหาลำตัวของผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม

  1. การสกัดกั้น เป็นการถูกตัวกันอย่างผิดกติกา ซึ่งถือว่าเป็นการขัดขวางการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

ของฝ่ายตรงข้ามขณะที่มีลูกบอลหรือไม่มีลูกบอล ผู้เล่นซึ่งพยายามกำบังเป็นการกระทำฟาล์วเพราะเกิดจากการสกัดกั้นถ้ามีการถูกตัวกันเกิดขึ้น เมื่อผู้เล่นกำลังเคลื่อนที่และผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามยืนนิ่งหรือถอยออกจากผู้เล่นที่กำบัง ถ้าผู้เล่นไม่สนใจเล่นลูกบอล แล้วหันหน้าเข้าหาฝ่ายตรงข้ามและเปลี่ยนตำแหน่งตามฝ่ายตรงข้ามที่เปลี่ยนตำแหน่ง ผู้เล่นคนนั้นจะต้องรับผิดชอบสำหรับการถูกต้องตัวที่เกิดขึ้น

การชน และการสกัดกั้น ซึ่งทั้งสองลักษณะนี้ถือว่าเป็นการกำบังที่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ดังนั้น ผู้เล่น ควรหลีกเลี่ยงการกำบังในลักษณะของสองวิธีนี้ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและยังให้ผู้เล่นไม่ต้องเล่นผิดกติกาด้วย